Följ Prognoscentret AB

Bostadsbyggandet lyfter den Europeiska byggmarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2010 10:20 CEST

Förra året var ett mörkt år för den Europeiska byggmarknaden. Den totala aktiviteten föll med 8,8 procent jämfört med året innan. Även i år förväntas byggbranschen krympa med ytterligare 4 pro- cent vilket innebär att lågkonjunkturen resulterat i en tre år lång period med minskande byggaktivi- tet. Utvecklingen är ovanlig då Anläggning och ROT sektorn (Reparation Ombyggnad Tillbyggnad) i tidigare lågkonjunkturer kunnat väga upp en nedgång i nyproduktionen. Denna gång har byggan- det av framför allt nya bostäder minskat allt för mycket i många länder för att det skall vara möjligt. Hur krisen slagit varierar. Värst drabbat är Spanien och Irland medan Tyskland, Schweiz och Polen i stort sett är opåverkade. Men allt är inte nattsvart. Branschen har det värsta bakom sig och efter en försiktig uppgång med 1,2 procent nästa år bör den totala Europeiska byggaktiviteten växa med 2,4 procent 2012. Då är branschens tillväxt tillbaka på den nivå vi såg 2007. Detta enligt Eurocon- structs senaste rapport från den 25 juni.

Byggandet av nya bostäder har minskat kraftigt i Europa, (totalt 41 procent mellan 2007 och 2010). Primärt är det privatägda boendeformer som drabbats (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter). Krisen slår hårdast i Spanien och på Irland med fall i nya bostäder på totalt 80 respektive 85 procent, ett likartat stål- bad som Sveriges byggmarknad gick igenom i början av 90-talet. Schweiz och Polen går dock emot strömmen där den totala byggaktiviteten växer svagt genom hela lågkonjunkturen. De kommande åren är det nybyggnationen av bostäder som är ljuspunkten på den Europeiska byggmarknaden. Aktiviteten för- väntas gå upp drygt 10 procent mellan 2010 och 2012. Även lokalbyggandet viker men inte lika mycket (ned totalt 23 procent mellan 2008 och 2011). Offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrottsbyggna- der med mera) klarar sig bättre vilket bromsar nedgången. Värst drabbas privat finansierat byggandet (industri, affär, kontor, lager med mera) då sysselsättningen viker, industrins leveranser och kapacitetsut- nyttjande minskar och vakansgraden stiger på kontor och affärsfastigheter. Vi ser ett liknande mönster över hela Europa. Vi förväntar oss en uppgång i privata lokalbyggnader först när arbetsmarknaden förbätt- ras på allvar och den Europeiska skuldkrisen stabiliseras.

Även ROT sektorn har utvecklats negativt, (-5 procent mellan 2008 och 2010). Omsättningen på fastighet- er minskar samtidigt som projektledare, byggherrar och hushåll blir mer priskänsliga. Nedgången motver- kas till viss del av att offentligfinansierade ROT projekt väntas komma igång enligt ursprunglig plan och att stimulanser mot hushåll har införts i många länder. Aktiviteten vänder upp nästa år och 2012 förväntas tillväxten i ROT sektorn vara tillbaka på ca 2 procent igen. Anläggning är den mest stabila sektorn på den Europeiska byggmarknaden. Aktiviteten går tillbaka med 1,7 procent i år men ökar i motsvarande grad under de kommande åren. Det är främst investeringar i transportsektorn som håller sig väl uppe.

Sverige har påverkats mindre
För svensk del är den totala nedgången svagare i jämförelse med de flesta andra länder, (-4,6 procent, att jämföra med ett västeuropeiskt genomsnitt på -16,3 procent). Nybyggnationen har gått ned kraftigt, (totalt så långt med 42 procent för nya bostäder och 23 procent för nya övriga lokaler). Anledningen till att bygg- aktiviteten inte går ned mer i Sverige är att nybyggnationen är en jämförelsevis liten del av den totala byggmarknaden, ROT sektorn håller sig stabil eller svagt ökande och att den enskilt största delmarknaden, Anläggning, ökar sin aktivitet kraftigt tack vare stora investeringar inom transport och energisektorn.

Önskas mer information om den senaste Euroconstructrapporten är ni välkommen att kontakta; Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB: 08-440 93 66 bengt.henricson@prognoscentret.se

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Pro- gnoscentret AB är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden.
Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa mark- nadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmarknader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande
leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra
kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och
struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges
och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central
Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.