Följ Prognoscentret AB

Bostadsbyggandet når nya höjder

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 09:01 CEST

Husbyggnadsmarknaden i Sverige, volym (Mdr. SEK fasta priser) och tillväxt (procent)

Bostadsmarknaden går på högvarv och tillväxttakten är starkast i större kommuner utanför storstadsområdena. I år byggstartas drygt 63 500 bostäder, vilket följs av en succesiv men marginell nedgång mot år 2018. I år drivs även byggaktiviteten på av ett ökat påbörjande av skolor, sjukhus och kommersiella lokaler.

2015 påbörjades drygt 46 500 bostäder, en ökning med 27 % jämfört med föregående år. Byggandet av småhus och bostadsrätter steg tack vare stigande bostadspriser, ökande reala inkomster och en stärkt arbetsmarknad. Även hyresrättsbyggandet kom igång tack vare en stark efterfrågan, låga kreditkostnader och ett ökat fokus på studentbostäder. Under 2016 har bostadsproduktionen fortsatt att öka kraftigt och bostadsrättsbyggandet har stigit mest. Flera nya aktörer har kommit in på marknaden vilket möjliggjort en kraftig tillväxt i byggandet. Att många vill bygga bostadsrätter beror givetvis på den snabba bostadsprisökning under de senaste åren i kombination med låga kreditkostnader för själva byggnationen vilken lett till höga vinstmarginaler. Vi bedömer att 63 500 bostäder påbörjas under året, en ökning med ca 36 % från 2015, men sedan vänder det ned från höga nivåer. Avmattningen är främst ett resultat av kreditrestriktioner, svagare arbetsmarknad och en dämpad konjunkturutveckling.

För lokalbyggandet är förutsättningarna, överlag, gynnsamma och det är affärsbyggandet som procentuellt sett utvecklas starkast i år. Den positiva utvecklingen för privata byggtyper är en effekt av god tillväxt i privat konsumtion, (låg ränta, låg inflation, god inkomstutveckling exempelvis.). Även offentligt byggande ökar efter en svag utveckling 2015. Påbörjandet under prognosperioden (framförallt 2016 och 2017) präglas till stor del av prioriteringar mot vård- och undervisningsbyggnader drivna av demografiska behov och förhållandevis god ekonomi i kommun och landsting.

Den konsumentdrivna delen av renoveringsmarknaden dämpas i år. Sänkningen av ROT-avdraget tillsammans med amorteringskravet är de stora anledningarna till nedtrappning i aktiviteten. Fastighetsbolagens bostadsrenoveringar ökar däremot men i en långsam takt, framför allt på grund av ett ökat fokus mot nyproduktion.

2016 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i den svenska byggmarknaden. Tillväxten dämpas dock under de närmsta åren då räntan inte längre ger samma tillväxtstimulans och bristen på arbetskraft blir allt högre.

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.