Följ Prognoscentret AB

Den Europeiska byggbranschen ser ljuset i tunneln

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 10:00 CET

Det var framförallt renoveringsaktiviteten som bidrog till uppgången i Europa under förra året, ett resultat av att fler fastighetsägare utnyttjat låga kapitalkostnader och tillgänglig kapacitet för att ta sig an ett eftersatt underhåll. ROT-sektorns tillväxt mattas något under de kommande åren vilket visar att medlemsländerna i Euroconstruct inte förväntar sig att klimat-förhandlingarna i Paris ska hinna få någon positiv effekt på ROT-investeringarna under prognosperioden. Från och med 2016 är det främst nya bostäder som bidrar till en fortsatt uppgång. Bostadsbyggandet väntas stiga med 6.1 procent nästa år men tillväxttakten mattas stegvis av till omkring 2.5 procent under 2018. Byggandet av nya lokaler ökar något långsammare och utvecklingen följer samma trend som bostäder, med en tillväxt på 3.8 procent 2016 och 2.1 procent vid slutet av prognosperioden. Även anläggningssektorn återhämtar sig efter några svåra år med en genomsnittlig tillväxttakt på 3.3 procent under åren 2015 tom 2018. Uppgången drivs främst av ökade investeringar i vägar/broar och energi/vattentransport.

Den uppgång vi nu ser, aggregerat, kommer från historiskt låga nivåer. Nybyggnationen i Europa har minskat med totalt 41 procent sedan 2007 och bostadsbyggandet med hela 48 procent. Man kan tycka att återhämtningen borde vara starkare efter så många år med kraftig nedgång. För Europa som helhet saknas tyvärr förutsättningar för det. Många länder lider fortfarande av ett bostadsöverskott, en neddragen offentlig konsumtion, hög arbetslöshet och ett lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Det geopolitiska läget, regionalt potentiellt överhettade bostadsmarknader, finansiell instabilitet och stora utmaningar bland de mest skuldsatta länderna skapar dessutom jordmån för negativa överraskningar under kommande år. Den svenska marknaden har gått emot strömmen sedan 2013 och det är bostadsbyggandet som agerat draglok. Tillväxten mattas dock av och drivs mer av transportinfrastruktur under den andra halvan av prognosperioden. Osäkerheterna i Sverige vilar främst på effekterna av det försämrade ROT-avdraget, bostadsprisutvecklingen, byggkostnadstillväxten och i vilken utsträckning regeringens ambitioner om ett ökat hyresrättsbyggande kan förverkligas. Vi är nära kapacitetstaket och pensionsavgångarna börjar bli kännbara samtidigt som efterfrågan på både material och arbetskraft ökar i Europa.

Om ni önskar mer information eller vill ta del av rapporten är ni välkommen att kontakta Bengt Henricson, Prognoscentret AB: 08-440 93 66, Mail: bengt.henricson@prognoscentret.se

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.