Följ Prognoscentret AB

Den europeiska byggmarknaden ser ljuset i tunneln

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2010 10:22 CET

Den Europeiska byggmarknaden ser början på slutet av ett rejält stålbad. Den totala aktiviteten föll med hela 8,8 procent förra året och i år krymper branschen med ytterligare 3,3 procent. Återhämtningen är trög och utvecklingen nästa år förväntas hamna på - 0,1 procent. Detta innebär att lågkonjunkturen resulterat i en fyra år lång period med minskande byggaktivitet vilket är mycket ovanligt. Anläggning och ROT sek- torn (Reparation Ombyggnad Tillbyggnad) har i tidigare lågkonjunkturer kunnat väga upp en nedgång i nyproduktionen. Denna gång har nybyggnationen av framför allt bostäder minskat allt för mycket i många länder för att det skall vara möjligt. Men hur krisen slagit och hur snabb återhämtningen blir varierar kraf- tigt. Värst drabbade är Spanien, Portugal och Irland medan Tyskland, Schweiz och Polen i stort sett pas- serat konjunkturnedgången opåverkade. I Sverige, Norge och Finland har aktiviteten vänt snabbare än i de flesta länder tack vare ett ökat bostadsbyggande. Branschen har det värsta bakom sig, men återhämt- ningen blir långsam. Först 2012 och 2013 bör den totala Europeiska byggaktiviteten växa med drygt 2 procent per år igen. Detta enligt Euroconstructs senaste rapport från den 3 december.

Byggandet av nya bostäder har minskat kraftigt i Europa, (totalt 41 procent mellan 2007 och 2010). Hårdast har privatägda boendeformer drabbats (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter). Krisen slår hårdast i Spanien och på Irland med fall på drygt 80 procent, ett stålbad som påminner om det Sverige gick igenom i början av 90-talet. Även om bostadssektorn växer svagt 2011 vänder inte den totala byggaktiviteten då det privatfinansierade lokal- byggandet (industri, affär, kontor, lager med mera) tillsammans med anläggningssektorn fortsätter ned även nästa år. Detta är en effekt av neddragen offentlig konsumtion, vikande sysselsättningen, lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin och stigande vakansgrader på kontor och affärsfastigheter. För privatfinansierade lokaler ser vi ett liknande mönster över hela Europa. Här förväntas en uppgång först när arbetsmarknaden förbättras på allvar och den Europeiska skuldkrisen stabiliseras. Offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrottsbyggnader med mera) klarar sig något bättre då extra stimulanser de senaste åren tillsammans med friställda resurser på marknaden bromsat nedgången. Schweiz, Tyskland och Polen går dock emot strömmen där den totala byggaktiviteten är stabil eller växer svagt genom hela lågkonjunkturen. Dessa länder har inte präglats av en spekulativ bostads- marknad och återhämtningen har kommit relativt snabbt efter finanskrisen.

Även ROT sektorn har utvecklats negativt, (-4 procent mellan 2007 och 2010). Omsättningen på fastigheter mins- kade samtidigt som projektledare, byggherrar och hushåll blivit mer priskänsliga. Nedgången motverkas till viss del av att offentligfinansierade ROT projekt väntas komma igång enligt ursprunglig plan och att stimulanser mot den så kallade Gör-Det-Själv marknaden införts i många länder. Aktiviteten vänder upp svagt nästa år och under de efterföljande två åren bör vi se en mer normal tillväxttakt på knappt 2 procent igen. Anläggning är den mest stabila sektorn på den Europeiska byggmarknaden. Aktiviteten faller med 1,5 till 2,0 procent i år och 2011 men förväntas öka i motsvarande grad under 2012 och 2013.

Den svenska byggmarknaden
För svensk del är den totala nedgången svagare i jämförelse med de flesta andra länder, (-3,2 procent, 2007 till 2009, ett västeuropeiskt genomsnitt var -12,7 procent). Aktiviteten i nybyggnation gick ned kraftigt, (47 procent för bostäder och 12 procent för övriga lokaler). Anledningen till att byggaktiviteten totalt inte gått ned mer är att ny- byggnationen är en jämförelsevis liten del av den svenska byggmarknaden, ROT sektorn håller sig stabil eller svagt ökande och den enskilt största delmarknaden, anläggning, har sett en tillväxt tack vare investeringar inom främst transport och energisektorn. Marknaden växer 2,4 procent redan i år tack vare en stark uppgång i bo- stadssektorn. De kommande tre åren förväntas den årliga tillväxten vara ca 4 procent, drivet av en positiv utveckl- ing i alla sektorer.

Önskas mer information om den senaste Euroconstructrapporten är ni välkommen att kontakta; Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB: 08-440 93 66 bengt.henricson@prognoscentret.se

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Prognoscentret AB är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden.
Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsana- lyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmark- nader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande
leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra
kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och
struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges
och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central
Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.