Följ Prognoscentret AB

Europa är på rätt väg, men det går långsamt

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 10:02 CEST

Euroconstruct 9 Juni 2017

Vid Euroconstruct konferensen i Amsterdam den 9 Juni kunde det konstateras att utsikterna för den europeiska byggmarknaden skruvats upp något på kort sikt. 2017 väntas bli det första året sedan finanskrisen då investeringarna ökar inom samtliga delmarknader. I det längre perspektivet saknas det dock fortfarande förutsättningar för en mer omfattande återhämtning.

Den Europeiska byggbranschen tvingades igenom ett verkligt stålbad efter finanskrisen och det dröjde till 2014 innan de totala bygginvesteringarna började stiga sig igen. Det är främst bostadsbyggandet som bidragit till den positivare utvecklingen men uppgången i nya bostäder mattas nu av samtidigt som tillväxtpotentialen förblir dämpad för lokaler och anläggningsmarknaden” säger Bengt Henricson, Sveriges representant i Euroconstruct. Den rapport som presenterades den 9 Juni var dock en vändning till det bättre jämfört med November 2016, från en tillväxt under 2017 och 2018 på 2,1 procent respektive 2,2 procent till 2,9 procent respektive 2,5 procent. Den största bidragande orsaken till denna svagt ljusare bild är Storbritannien där man för de närmaste två åren skruvat ned de negativa effekterna av Brexit. Årets BNP tillväxt hos de 19 medlemsländerna i Euroconstruct har justerats upp sedan november förra året från 1,4 till 1,8 procent. Lokalbyggandet steg med 2,5 procent förra året och tillväxten väntas öka till 2,8 procent i år. Det är främst industri, lager och vård-byggandet som ökar tack vare den stärkta konjunkturen.

Optimismen på lite längre sikt vill ändå inte riktigt infinna sig, de något ljusare utsikterna till trots. BNP tillväxten mattas av något under 2018 och 2019 vilket hämmar tillväxttakten. Byggandet av nya bostäder och lokaler ökar endast med 1,7 procent under 2019 men den totala byggaktiviteten väntas då få mer draghjälp av anläggningssektorn som vänder upp till en hygglig tillväxt på 3,5 procent. ROT sektorn håller sig stabil med en tillväxttakt på knappt 1,5 procent i genomsnitt under de kommande tre åren. Detta speglar den investeringsökning som behövs för att bibehålla byggnadernas standard hänsyn taget till beståndets ålders-struktur. Tillväxten är för svag för att i tid nå de ambitiösa mål som finns för fastighetssektorns energi-konsumtion och CO2 utsläpp.

Det finns många risker som kan dämpa utvecklingen. Geopolitisk instabilitet, den italienska banksektorn, lokalt potentiellt överhettade bostadsmarknader och stora kvarvarande utmaningar för högt skuldsatta länder är några exempel. Valresultaten i Österrike, Holland och Frankrike har tillfälligt stoppat de isolationistiska krafterna men smekmånaden är numera kort för nya regeringar och riskerna för negativa överraskningar skall inte underskattas.

Om ni önskar mer information eller vill ta del av rapporten är ni välkommen att kontakta Bengt Henricson, Prognoscentret AB: 08-440 93 66, Mail: bengt.henricson@prognoscentret.se

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.