Följ Prognoscentret AB

Från turbulens till stabilitet och långsam återhämtning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 10:28 CEST

Den Europeiska byggmarknaden ser början till slutet av ett rejält stålbad. Den totala aktiviteten föll med 3,3 procent förra året efter att 2009 backat hela 8,8 procent. I år förväntas aktivitetsvolymen nå sin botten efter en nedgång med ytterligare 0,4 procent. Detta innebär att lågkonjunkturen resulterat i en fyra år lång period med minskat byggande. Men hur krisen slagit och hur snabb återhämtningen blir varierar kraftigt länder emellan. Värst drabbade är Spanien, Portugal och Irland medan Tyskland, Schweiz och Polen i stort sett passerat konjunkturnedgången opåverkade. I Sverige, Norge och Finland har aktiviteten vänt snabbare än i de flesta länder då bostadsbyggande tidigt vände upp efter finanskrisen. Den Europeiska byggbranschen har det värsta bakom sig, men återhämtningen blir långsam. Först 2013 bör den totala Europeiska byggaktiviteten växa med drygt 2 procent per år igen. Detta enligt den rapport som publice- rats vid Euroconstructkonferensen i Helsingfors den 17 juni.

Byggandet av nya bostäder har minskat kraftigt i Europa, (totalt 40 procent mellan 2007 och 2010). Hårdast har privatägda boendeformer drabbats (småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter). Krisen har slagit hårdast i Spa- nien och på Irland med fall på drygt 80 procent, ett stålbad som påminner om det Sverige gick igenom i början av 90-talet. Även om bostadssektorn växer svagt i år vänder inte den totala byggaktiviteten upp då det privatfinansi- erade lokalbyggandet (industri, affär, kontor, lager med mera) tillsammans med anläggningssektorn återhämtar sig ett år senare. Den tröga återhämtningen är en effekt av neddragen offentlig konsumtion, svag sysselsätt- ningsutveckling, lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin och fortsatt relativt höga vakansgrader på kontor och affärsfastigheter. Någon stabil uppgång förväntas först när arbetsmarknaden förbättras på allvar och den Europe- iska skuldkrisen klingar av. Offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrottsbyggnader med mera) klarar sig något bättre då extra stimulanser de senaste åren tillsammans med friställda resurser på marknaden bromsat nedgången. När nu statsbudgeten skall balanseras i många länder viker framför allt offentligt finansierad nybygg- nation. Schweiz, Tyskland och Polen går dock emot strömmen där den totala byggaktiviteten är stabil eller växer svagt genom hela prognosperioden. Dessa länder har inte präglats av en spekulativ bostadsmarknad vilket gör att vägen till återhämtningen varit kort efter finanskrisen.

Även ROT sektorn har utvecklats negativt, (-4 procent mellan 2007 och 2010). Omsättningen på fastigheter mins- kade samtidigt som projektledare, byggherrar och hushåll blivit mer priskänsliga. Nedgången motverkas till viss del av att offentligfinansierade ROT projekt väntas komma igång enligt ursprunglig plan och att stimulanser mot den så kallade Gör-Det-Själv marknaden införts i många länder. Aktiviteten vänder upp svagt i år (0,6 procent) och under de efterföljande två åren bör vi se en mer normal tillväxttakt på knappt 2 procent igen. Anläggning är den mest stabila sektorn. Aktiviteten gick visserligen ned 4,4 procent förra året och förväntas vika ytterligare 3,1 procent i år men under 2012 och 2013 vänder utvecklingen svagt upp igen. Förväntningarna har inte ändrats mycket sedan Euroconstructrapporten från december 2010. Vi går m.a.o. från turbulens mot mer stabilitet.

Den svenska byggmarknaden
För svensk del är den totala nedgången svagare i jämförelse med de flesta andra länder, (-5,2 procent, 2007 till 2009, ett västeuropeiskt genomsnitt var -12,8 procent). Aktiviteten i nybyggnation gick ned kraftigt, (48 procent för bostäder och 11 procent för övriga lokaler). Anledningen till att byggaktiviteten totalt inte gått ned mer är att ny- byggnationen är en jämförelsevis liten del av den totala svenska byggmarknaden. ROT sektorn håller sig stabil eller ökar och den enskilt största delmarknaden, anläggning, har sett en tillväxt tack vare investeringar inom främst transport och energisektorn. Den totala svenska byggmarknaden växer med 5,0 procent i år tack vare en stark uppgång i bostadssektorn. Tillväxttakten mattas dock av under de kommande två åren, (4,0 resp. 1,8 pro- cent) då anläggningsinvesteringarna planar ut och bostadsbyggandet växer i ett blygsammare tempo.

Önskas mer information om den senaste Euroconstructrapporten är ni välkommen att kontakta; Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB: 08-440 93 66 bengt.henricson@prognoscentret.se

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Prognoscentret AB är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden.
Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsana- lyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmark- nader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation.

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande
leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra
kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och
struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges
och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central
Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.