Följ Prognoscentret AB

Byggandet närmar sig kapacitetstaket

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2015 13:24 CEST

Bostadsbyggandet har länge stått i såväl medialt som politiskt fokus och regeringen har nu satt ett nationellt mål om att bygga 250.000 bostäder fram till 2020. Samtidigt skall miljonprogrammet renoveras och byggnationen av lokalbyggandet fortgår med hög aktivitet. Vår bedömning är att dessa ambitiösa mål blir svåra att nå. I år ökar värdet av byggandet med hela 7% men sedan börjar höga byggkostnader och kapacitetsbegränsningar begränsa ytterligare uppgångar.

Bostadsbyggandet har fortsatt att öka i år och nivån ser ut att bli den högsta sedan fastighetskraschen i början av 90-talet. Omkring 46 000 bostäder påbörjas i år vilket är 10 000 fler än under 2014. Flera positiva faktorer sammanfaller och driver på aktivitetsökningen men det är framförallt den extremt låga räntan som ligger till grund för att förutsättningarna är goda. Låga räntor i kombination med de senaste årens skattesänkningar liksom obefintlig inflation och bostadsbrist har eldat på bostadspriserna och därmed efterfrågan på nyproduktion. Den låga räntan gör det också gynnsamt att investera i hyresfastigheter där risken är extremt låg och avkastningen hygglig, åtminstone jämfört med ett bankkonto. Dessutom går staten in med investeringsstöd och byggbonusar till kommunerna för att bygga hyresrätter vilket ytterligare trycker upp byggandet. Den höga aktiviteten väntas bestå under de närmsta åren men renderar sannolikt också i i ökade byggkostnader och brist på produktionskapacitet vilket begränsar möjligheterna för ytterligare uppgångar.

Även bostadsrenoveringarna får ett ordentligt uppsving i år då ROT-avdraget sänks från och med 2016. Enligt våra undersökningar planerar ett stort antal hushåll att tidigarelägga renoveringar till i år för att kunna utnyttja ROT-avdraget i dess nuvarande form. Samtidigt fortsätter renoveringarna av miljonprogrammen med statliga stöd vilket driver på tillväxten, dock främst från och med nästa år. Totalt sett ökar bostadsrenoveringarna i år för att sedan minska under 2016.

Påbörjandet av lokaler ökade under 2014 till den högsta nivån sedan före finanskrisen. I år minskar byggandet något men ligger fortsatt kvar på en hög nivå. Sett till den konjunkturella situationen har byggandet legat högt under de senaste åren och till stor del drivits av ett antal stora utbyggnadsområden. Speciellt runt Hagastaden och arenastaden i Stockholm/Solna men framöver kommer projekt som exempelviss ESS anläggningen i Lund och Region City i Göteborg att fortsatt hålla aktiviteten uppe. Att många stora prestigeprojekt nu kommer till stånd beror, liksom för bostäder, på god tillgång till kapital, stigande fastighetspriser och låga vakanser. Vi räknar därmed med att aktiviteten ligger kvar på ungefär samma nivå under de närmsta åren.

Totalt sett bedömer vi att byggandet ökar med 7 % under 2015 och uppgången fortsätter 2016 men i en svagare takt. Vi bedömer att brist på kapacitet kommer att driva upp byggkostnader och begränsa aktiviteten från 2016 och framåt. Avskaffandet av ROT-avdraget kommer dessutom inte kunna vägas upp av ökade satsningar mot miljonprogramsrenoveringar. Vidare är det troligt att amorteringskrav och eventuellt ytterligare kreditregleringar tillkommer under prognosperioden som kan verka begränsande för byggandet av bostadsrätter och äganderätter. Därmed är det en avtagande tillväxttakt och eventuella nedgångar som väntar framåt 2017.

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.