Följ Prognoscentret AB

Mörka moln på Europas byggmarknad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2009 09:57 CEST

Under 2008 minskade den Europeiska byggaktiviteten med 3,1 procent. Den negativa utvecklingen fortsätter i år med en nedgång på hela 7,5 procent. Även under 2010 väntas marknaden minska något och det är inte förrän 2011 som byggandet börjar återhämta sig. Den djupa lågkonjunkturen kommer därmed att resultera i en period av tre år med minskande total byggaktivitet, vilket är mycket ovanligt. Detta enligt Euroconstructs senaste rapport från den 5 juni, där Prognoscentret AB är Sveriges och Norges representant.

Konjunkturnedgången och finanskrisen drabbar byggbranschen på ett likartat sätt över hela Europa. Byg- gandet av nya bostäder minskar kraftigt, (totalt 31 procent mellan 2007 och 2009) och det är primärt pri- vata boendeformer som drabbas. Spanien och Irland är värst drabbade med fall i nyproduktionen av bo- städer med 66 respektive 87 procent, likartade stålbad som Sveriges byggmarknad gick igenom i början av 90-talet. Hyresbostäder går mot strömmen i vissa länder. Primärt gäller detta länder som präglas av en fortsatt stark efterfrågan och en tidigare mycket låg byggaktivitet. Även lokalbyggandet drabbas men en försiktigare nedgång väntas, (11 procent detta år). Offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrotts- byggnader) utvecklas stabilt vilket bromsar nedgången. Det som går tillbaka är privat finansierad byggnat- ion (industri, affär, kontor, lager med mera) då arbetsmarknaden försvagas, industrins kapacitetsutnytt- jande minskar och vakansgraden stiger på kontor och affärsfastigheter. Hur mycket nybyggnationen viker nationellt beror till stor del på hur hög aktiviteten varit och hur mycket den stigit de år som föregått finans- krisen.

Även ROT sektorn utvecklas negativt, (-3,8 procent i år) då omsättningen på bostäder minskar samtidigt som projektledare, byggherrar och hushåll blir mer priskänslig. Nedgången motverkas till viss del av att offentligfinansierade ROT projekt väntas komma igång enligt ursprunglig plan och att stimulanser mot hushåll införs i många medlemsländer. En ljuspunkt är anläggning där aktiviteten fortsätter att stiga under hela perioden. Framförallt är det offentliga resurser som möjliggör ökningen men det finns även ett stort intresse för energiinvesteringar i många delar av Europa. En annan ljuspunkt är de forna öststaterna där byggaktiviteten håller sig uppe bättre även om tillväxten är mycket svag.

Sverige påverkas mindre


För svensk del är den totala nedgången svag i jämförelse med de flesta andra länder, (ca 3 procent ned 2009, att jämföra med ett västeuropeiskt genomsnitt på -8 procent). Nybyggnationen viker kraftigt, (i år 31 procent för nya bostäder och ca 20 procent för yrkesbyggnader). Anledningen till att den totala marknaden inte går ned mer är att nybyggandet var mycket lågt redan innan krisen, ROT sektorn håller sig relativt stabil och att den enskilt största delmarknaden, Anläggning, ökar sin aktivitet kraftigt. ”Vi går mot en vansk- lig period med kraftigt vikande bostadsbyggande samtidigt som efterfrågan är hög och en stor ålderskull närmar sig 20 år” säger Bengt Henricson, analytiker på Prognoscentret AB.

Önskas mer information om den senaste Euroconstructrapporten är ni välkommen att kontakta; Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB 08-440 93 66 bengt.henricson@prognoscentret.se

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Pro- gnoscentret AB är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden.
Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa mark- nadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmarknader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.