Följ Prognoscentret AB

Nedgången på Europas byggmarknad fortsätter

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:03 CET

Utvecklingen för den Europeiska byggmarknaden har under 2009 varit den sämsta på över 10 år. Volymen faller drygt 8 procent i år och nedgången fortsätter även under nästa år med ytterligare 2 procent. Detta är en något mörkare utveckling än vad som förväntades i början av året då man räknade med en minskning med ca 7,5 procent. En vändning väntas först under 2011 men det vari- erar mycket mellan olika länder hur krisen slår. Den djupa lågkonjunkturen kommer därmed att resultera i en period av tre år med minskande total byggaktivitet, vilket är mycket ovanligt. Detta enligt Euroconstructs senaste rapport från den 27 november, där Prognoscentret AB är Sveriges och Norges representant.

Byggandet av nya bostäder minskar kraftigt, (totalt 36 procent mellan 2007 och 2010) och det är primärt privata boendeformer som drabbas. Krisen slår hårdast i Spanien och Irland med fall i nyproduktionen av bostäder på totalt 72 respektive 87 procent, ett likartat stålbad som Sveriges byggmarknad gick igenom i början av 90-talet. Schweiz och Polen går dock emot strömmen där den totala byggaktiviteten växer detta år. Byggandet av hyresbostäder ökar i vissa länder som t.ex. Finland vilket dämpar nedgången något. Denna dämpning av nedgången kan vi se i länder som präglas av en fortsatt stark efterfrågan och en tidigare något lägre byggaktivitet. Även lokalbyggandet drabbas men en försiktigare nedgång väntas, (13 procent detta år). Offentligt finansierat byggande (vård, skola, idrottsbyggnader) utvecklas stabilt vilket bromsar. Värst drabbas det privat finansierad byggandet (industri, affär, kontor, lager med mera) då sysselsättningen viker, industrins kapacitetsutnyttjande minskar och vakansgraden stiger på kontor och affärsfastigheter. Detta drabbar länderna på ett likartat sätt och hur mycket nybyggnationen viker nationellt beror till stor del på hur hög aktiviteten varit och hur mycket den stigit de år som föregått finanskrisen.

Även ROT sektorn utvecklas negativt, (-4,0 procent i år) då omsättningen på bostäder minskar samtidigt som projektledare, byggherrar och hushåll blir mer priskänslig. Nedgången motverkas till viss del av att offentligfinansierade ROT projekt väntas komma igång enligt ursprunglig plan och att stimulanser mot hushåll införs i många medlemsländer. En ljuspunkt är anläggning där aktiviteten fortsätter att stiga under hela perioden. Framförallt är det offentliga resurser som möjliggör en uppgång i transportsektorn men det finns även ett stort intresse för energiinvesteringar i många delar av Europa.

Sverige påverkas mindre


För svensk del är den totala nedgången svagare i jämförelse med de flesta andra länder, (-3,6 procent 2009, att jämföra med ett västeuropeiskt genomsnitt på -9 procent). Nybyggnationen viker kraftigt, (i år 35 procent för nya bostäder och ca 22 procent för nya övriga byggnader). Anledningen till att den totala mark- naden inte går ned mer är att nybyggnationen är en jämförelsevis liten del av den totala byggmarknaden, ROT sektorn håller sig relativt stabil och att den enskilt största delmarknaden, Anläggning, ökar sin aktivi- tet kraftigt.

Önskas mer information om den senaste Euroconstructrapporten är ni välkommen att kontakta;
Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB 08-440 93 66 bengt.henricson@prognoscentret.se

Euroconstruct är det främsta europeiska nätverket med fokus på byggnads- och anläggningsmarknaderna. Nätverket består av 19 länder, där varje land representeras av en noga utvald organisation, analysföretag eller institution. Pro- gnoscentret AB är representant för både Sverige och Norge. Dessa rapporter ger Dig unik uppdaterad information, analyser och prognoser av den europeiska byggmarknaden.
Prognoscentret har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa mark- nadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Prognoscentret utarbetar operativa marknadsprognoser för alla delmarknader i Norden, samt prognoser för mer än 600 konkreta byggvaror. Som marknadsanalysföretag har vi etablerat fasta och omfattande rutiner för att inhämta, analysera och presentera marknadsinformation.

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.