Följ Prognoscentret AB

Turbulent omvärld bromsar svensk byggbransch

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2011 09:33 CEST

Nybyggnationen vände upp på bred front under förra året och det var framför allt byggandet av nya flerbostadshus som stod för tillväxten. Men osäkerheterna har ökat i takt med eskalerande skuldkriser, internationell turbulens, kraftiga börsfall och svagare inhemsk privat konsumtion. Byggbranschens bromsas upp de kommande åren men aktiviteten går inte tillbaka. Efterfrågan på framför allt bostäder är för hög och fallhöjden på byggaktiviteten för låg för att detta skall hända.

Svensk ekonomi har utvecklats starkt under det första halvåret men osäkerheterna globalt har fått både hushåll och företag att bli mer försiktig. Tomtbrist i tillväxtregionerna, egeninsatsen på 15 % och hårdare krav från bankerna har dragit ned orderingången på småhus och gjort villadrömmen allt svårare att uppnå för unga barnfamiljer. En stabil utveckling i ROT sektorn, fler nya flerbostadshus, några fler kontorsprojekt och nya Karolinska sjukhuset bidrar dock till att byggaktiviteten totalt ökar med 2 procent under 2011.

Den globala turbulensen får störst negativ effekt på den svenska tillväxten under 2012. Förväntningarna har skruvats ned sedan i våras vilket bromsar upp den positiva sysselsättningsutvecklingen och dämpar investeringsviljan hos hushåll, företag och fastighetsbolag. Detta förväntas även påverka den normalt så stabila ROT sektorn. Men räntebanan har reviderats ned, inflationstrycket bör vara relativt svagt och hushåll med arbete får en fortsatt stärkt köpkraft. Detta bidrar till att hålla aktiviteten uppe men med en tillväxt på enbart 1 procent.

I takt med att återhämtningen kommer igång igen under 2013 börjar flaskhalsarna kunna skönjas inom industrin och ekonomin i övrigt. Efterfrågan på nya lokaler går upp och aktörerna vågar gå in och starta projekt i något högre utsträckning. Bostadsbyggandet hämtar sig svagt men på bredare front och ROT sektorn går tillbaka till en mer normal tillväxttakt vilket leder till att omsättningen i den totala byggmarknaden (anläggning exkluderad) bör hamna på drygt 2 procent. Byggkostnadsutvecklingen kan dock börja bli ett problem igen och brist på främst arbetskraft hämmar tillväxtpotentialen.

Osäkerheter


Skuldkrisen i många viktiga exportländer skickar allt längre skuggor över förutsättningarna för svensk ekonomi och de negativa osäkerheterna dominerar. En ännu svagare global återhämtning tillsammans med stigande råvarupriser och ökande protektionistiska tendenser i världshandeln skulle drabba svensk export och bromsa arbetsmarknadens återhämtning. De inhemska osäkerheterna kretsar kring hur privat konsumtion, sparande och privata investeringar skall påverkas av vad som händer i omvärlden. Bostadspriserna planar ut och/eller sjunker något. Ett omfattande prisfall skulle sänka hushållens framtidstro, öka sparandet och minska konsumtionen. Det första halvåret 2011 har dock varit överraskande starkt. Det mest sannolika scenariot är en god svensk ekonomisk tillväxt i år men vi får förvänta oss en klart svagare utveckling de kommande två åren vilket håller tillbaka byggbranschen.

Önskas mer information om Prognoscentrets senaste prognoser är ni välkommen att kontakta; Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB: 08-440 93 66, Mail: bengt.henricson@prognoscentret.se

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande
leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra
kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och
struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges
och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central
Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.